მეორე მსოფლიო ომის 99 წლის ვეტერანმა ჯანდაცვის სერვისებისთვის 31 მილიონი დოლარი შეაგროვა

მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის 99 წლის ბრი­ტა­ნელ­მა ვე­ტე­რან­მა კა­პი­ტან­მა ტომ მურ­მა, 31 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი შე­აგ­რო­ვა ჯან­დაც­ვის სერ­ვი­სე­ბის­თვის.

მან ფუ­ლის შეგ­რო­ვე­ბის უც­ნა­ურ ხერ­ხს მი­მარ­თა – სა­კუ­თარ ბაღს 100-ჯერ შე­მო­უ­ა­რა და ამის­თვის დო­ნა­ცია მი­ი­ღო. მა­ნამ­დე, ვე­ტე­რან­მა მიზ­ნად და­ი­სა­ხა, რომ 30 აპ­რი­ლამ­დე, სა­კუ­თარ 100 წლის და­ბა­დე­ბის დღემ­დე, 25 მეტ­რის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბის ბა­ღის­თვის 100-ჯერ უნდა შე­მო­ევ­ლო გარ­შე­მო.

მან ეს ამო­ცა­ნა გა­სულ კვი­რა­ში შე­ას­რუ­ლა. მურს თავ­და­პირ­ვე­ლად 1000 ფუნ­ტი სტერ­ლინ­გის მოგ­რო­ვე­ბა ჰქონ­და გან­ზრა­ხუ­ლი, თუმ­ცა მსოფ­ლი­ოს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მოხ­ვდა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ტომ მური ტრავ­მის გამო სპე­ცი­ა­ლუ­რი გორ­გო­ლა­ჭე­ბი­ა­ნი საყ­რდე­ნის დახ­მა­რე­ბით გა­და­ად­გილ­დე­ბა. მისი ძა­ლის­ხმე­ვა პრინცმა ჰა­რი­მაც შე­ა­ქო და 99 წლის ვე­ტე­რანს „სრუ­ლი­ად არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი“ უწო­და.

მო­მა­ვალ კვი­რა­ში ინ­გლის­ში კო­რო­ნა­ვირუს­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად ახა­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფო გა­იხ­სნე­ბა, არ­მი­ის ყო­ფი­ლი ოფი­ცე­რი კი სა­პა­ტიო სტუმ­რად არის მიწ­ვე­უ­ლი. მო­ხუ­ცი ვე­ტე­რა­ნი სი­კე­თის­თვის ბრი­ტა­ნე­ლებს მად­ლო­ბას უხ­დის.

წყარო ambebi.ge